Har du det tillstånd som krävs för att kameraövervaka?

I samband med att Dataskyddsförordningen (GDPR) började tillämpas den 25 maj 2018 ändrades också lagstiftningen för kamerabevakning i Sverige. En ny lag gäller från den 1 augusti 2018, som kallas för kamerabevakningslagen. 

I och med detta byts begreppet övervakning alltså ut mot bevakning. Den nya lagen innebär framförallt nya regler för vem som behöver tillstånd för att kamerabevaka. Mycket av den behandling av personuppgifter som sker via kamerabevakning regleras numera av dataskyddslagstiftningen.