Bedömning av personuppgiftsincident

1.995 kr

Alla organisationer drabbas förr eller senare av en personuppgiftsincident. Är du osäker på om en personuppgiftsincident inträffat eller om du är skyldig att anmäla den till Datainspektionen? Med vår tjänst får du en expertbedömning av händelsen från våra incidentteam bestående av jurister, säkerhet- och IT-experter inom 4 h*.

Steg 1 av 6

  • Kontaktuppgifter

  • Ange den e-postadress som du vill att bedömningen ska skickas till

Så här går det till

l

1. Fyll i formuläret

U

2. Vårt expertteam påbörjar bedömningen

i

3. Du får en bedömning och rekommendation om hur du fortsatt bör agera