Granskning av kamerabevakning i trapphus

You are here:
< All Topics

År 2018 ersatte kamerabevakningslagen den gamla kameraövervakningslagen. En stor förändring är att många privata verksamheter inte behöver söka tillstånd för att sätta upp bevakningskameror. Kamerabevakningslagen innebär även en anpassning till dataskyddsförordningen som började gälla samma år. 

Även om det inte längre finns ett tillståndskrav för många verksamheter, innebär det inte att det är fritt fram att installera kameror överallt. All kamerabevakning som fångar identifierbara personer innebär en personuppgiftsbehandling. All personuppgiftsbehandling måste följa dataskyddsförordningens strikta krav. Det innebär bl.a. fastställande av laglig grund, upplysningsplikt, gallring, omhändertagande av registrerades rättigheter, genomförande av konsekvensbedömningar m.m.

Datainspektionen är tillsynsmyndigheter för dataskyddsförordningen. I maj 2020 inledde Datainspektionen en tillsyn mot ett kommunalt bostadsbolag i Uppsala efter klagomål från en individ. Tillsynsmyndigheten ska undersöka hur bolaget gjort den rättsliga bedömningen för att få bevaka i ett trapphus till bostadsfastighet. Enligt klagomålet ska bolaget ha satt upp kamerautrustning i trapphuset som är riktad direkt mot klagandens lägenhetsdörr. En sådan kameraövervakning kan möjliggöra en mycket integritetskänslig kartläggning av boende och besökare till lägenheten. 

Läs Datainspektionens pressmeddelande här. Läs mer om våra tjänster om kamerabevakning här.

Table of Contents